Ansatsu Kyoushitsu / 暗杀教室 S2 10-bit 1080p HEVC BDRip [Fin]

Ansatsu Kyoushitsu / 暗杀教室 S2 10-bit 1080p HEVC BDRip [Fin]- ACG17.COM
暗杀教室 S2 10-bit 1080p HEVC BDRip

10-bit HEVC + FLAC,MKV 格式。约 1 GB 一集。

原盘最主要的问题是色度平面存在较严重的锯齿,线条周围有一点ringing,暗场噪点下盖着色带。

处理上也是针对以上问题进行修复,同时对弱纹理进行加强,再使用HEVC编码。

 

ヾ(・ω・`。)

向ACG17z公众号发送“p站上不去”查看上PIXIV方法吧

Ansatsu Kyoushitsu / 暗杀教室 S2 10-bit 1080p HEVC BDRip [Fin]- ACG17.COM

'); })();